Kenmerken

Zintuiglijke waarneming

Meditatie.

Observeren.

Gevoelens.

Ogen.

Hart.

Mensen die beschikken over goed ontwikkelde zintuigen zijn heel goed in het verzamelen van harde feiten door middel van hun ogen, oren en andere zintuigen. Het zijn realisten met vaste grond onder hun voeten, geïnteresseerd in details en concrete gegevens over het hier en nu. Zij zijn gesteld op standaardprocedures en routine. Zij zijn niet erg inspirerend, maar maken zelden beoordelingsfouten en zijn goed in precisiewerk. Zij hebben veel geduld met details en weinig met complexe systemen. Hoewel zij misschien niet veel overzicht hebben zullen zij een eenmaal begonnen project altijd afmaken. Zij gaan graag tot actie over, soms voordat de plannen voltooid zijn. Zintuiglijke waarneming is essentieel voor het toekennen van betekenissen.


In veel scholen is de empirische methode weer in zwang geraakt ter aanvulling van de abstracte leer methode uit boeken. Als gevolg van de nadruk op de boeken wijsheid nemen mensen vaak ten onrechte aan dat zij ook de empirische basis kennen van de woorden die zij gebruiken.


Veel mensen hebben een beperkte zintuiglijke ontwikkeling, meestal alleen visueel, doordat zij weinig gelegenheid hebben om de benodigde ervaring op te doen. Dit kan leiden tot misverstanden en verstoorde communicatie.