Kenmerken

Wat zijn emoties?

Sympathieën.

Antipathieën.

Gevoelens.

Relaties.

Harmonie.

Mensen die emotioneel zijn ingesteld laten hun beslissingen afhangen van hun sympathieën en antipathieën. Zij denken met hun hart. Zij staan dicht bij hun gevoel en zijn ontvankelijk voor de gevoelens van anderen. Vaak laten ze zich leiden door herinneringen, warmte en harmonie, en hechten veel waarde aan betekenisvolle relaties.


Hun persoonlijke normen, ideeën en die van de andere mensen spelen een grote rol in hun besluitvorming. De intensiteit van hun gevoelens kan leiden tot geprikkeldheid, maar helpt ook contacten te leggen.


In wezen zijn emoties subtiele gradatie verschillen op de genot /pijn schaal. Er wordt wel gesteld dat woede bijvoorbeeld een reactie is op een niet gerealiseerd verlangen, angst een reactie is op onbegrip en verdriet op onbeantwoorde liefde. Zo blijken de basisbehoeften van de mens op dynamische wijze gekoppeld te zijn aan onze emotionele reacties. Blijdschap, enthousiastme, uitgelatenheid en extase zijn aspecten van de genotsreactie. Er zijn vele gezonde manieren om je gevoelens te uiten, maar de meeste mensen gebruiken de eerste manier.


Het is vaak moeilijk om je gevoelens te herkennen, zeker als het negatieve gevoelens zijn. Gevoelens onderscheiden is iets dat je moet leren en ontwikkelen. Daarom is het van belang die gevoelens te accepteren en onder ogen te zien.