Kenmerken

Wat is intuïtie?

Ontspanning.

Meditatie.

Gevoelens.

Relaties.

Harmonie.

Intuïtie is belangrijk om de potentie en betekenis van situaties te doorzien. Ze stelt je in staat om relaties en functies zonder zintuiglijke waarneming te doorgronden.


Mensen met een hoog ontwikkelde intuïtie zijn vaak zieners, ondernemers, uitvinders en kunstenaars. Dank zij hun gevoeligheid voor hoe zijzelf en de toekomst zich kunnen gaan ontwikkelen.


Intuïtieve mensen zijn onconventioneel en volgen hun eigen inspiratie, komen snel tot conclusies en hebben weinig geduld met routineuze oplossingen. Precisie vergt echter tijd, dus op feitelijk gebied willen ze nogal eens fouten maken. Zij houden ervan om problemen op te lossen en nieuwe vaardigheden aan te leren en werken vaak in enthousiaste uitbarstingen van energie. Zij zijn goed in het aanvoelen van verborgen betekenissen.


Intuïtie is een vorm van bewustzijn om op een heel directe manier tot kennis te komen. Intuïtie houdt in dat iemand vroegere ervaringen, actuele kennis, verbeeldingskracht en externe factoren op zo’n manier kan combineren dat er nieuwe inzichten ontstaan.


Voor sommigen kan intuïtief denken betekenen dat zij een eind maken aan de chaos van hun gedachten en zich openen voor visionaire informatie.