Islamic Research

Stichting Institute Noorani

WETENSCHAPPELIJKE PAPERS REVIEW VOOR JOURNALS DOOR

NOORANI ISLAMIC RESEARCH INSTITUTE

Human Resource Accounting and Management

Nuclear Science and Technology Research Institute, Plasma Physics and Nuclear Fusion Research School, Tehran, Iran


A contingent approach: Syrian acceptance of E-Learning

Damascus University


Acceptance theories of innovation and modern methods in construction industry, Faculty of Civil Engineering, Czech Technical University, Prague


Creating a Consumer Driven Institutional Adaptive System for a Sustainable Textile Industry, Vietnam University


Open Loop Control, Competitive Model Business Planning, and ERP

AKdmkrd-DAI-TU Berlin and SFU Burnaby Singularity University


Business’ Contribution to Successful Business-IT alignment

Quint Wellington Redwood, Nederland


Impact on human health of viable fungal airborne isolated from a documentary repository. A case of study. Archivo Nacional de la República de Cuba


Study of the Role of High-Rise Building in Urban Pervious Surfaces (Case Study: District 22 in Tehran), Vakili University, Iran


Physico-chemical Water Quality Assessment of Gilgel Abay River

Tana Sub-basin Organization (TaSBO), Ethiopia


Stanley Miller's Abiogenesis as a Global Nutrient Source] from Damian Gareth D'Souza, RMIT University, Australië


River Water Pollution and Gastrointestinal Diseases

Universidad Autónoma Metropolitana, Mexico


Young People’s Perception on Environmental Change: Rural-Urban Perspectives

University of Dhaka, Bangladesh


Application of Actuarial Science in General Insurance

Institute of Actuaries, Seawoods Grand Central, Plot no R-1, Sector 40, Seawoods, Near Seawoods Railway Station, Navi Mumbai, India

 

Arberry’s Translation of Conjunctions in the Qur’anic Dialogue

The purpose of this paper is to investigate the procedures followed by Arthur Arberry in translating conjunctions in Qur’anic dialogue considering the dialogue between the Prophets and their people as an example. Arberry’s translation is selected because it is a translation written by a non-religious translator without prejudice and is widely prominent among academics.


Wij zijn supervisors geweest van onderzoekers:


Programmamanager/supervisor van onderzoeksprojecten


Doelgroepen zijn studenten en promovendi


Een thesis of proefschrift is een document dat is ingediend ter ondersteuning van een kandidatuur voor een academische graad of beroepskwalificatie waarin het onderzoek en de bevindingen van de auteur worden gepresenteerd. In sommige contexten wordt het woord 'proefschrift' of een verwante ook gebruikt voor een deel van een bachelor- of masteropleiding, terwijl 'dissertatie' gewoonlijk wordt toegepast op een doctoraat, terwijl in andere contexten het omgekeerde waar is. De term afstudeerscriptie wordt soms gebruikt om te verwijzen naar zowel masterscripties als proefschriften.


De vereiste complexiteit of kwaliteit van onderzoek van een thesis of proefschrift kan per land, universiteit of programma variëren, en de vereiste minimale studietijd kan dus aanzienlijk variëren in duur.


Het woord 'proefschrift' kan soms worden gebruikt om een verhandeling te beschrijven zonder verband met het behalen van een academische graad. De term 'thesis' wordt ook gebruikt om te verwijzen naar de algemene claim van een essay of vergelijkbaar werk.


Wat kunt u van ons verwachten?


Wij helpen vooral minderheden met hun onderzoek. Deze ondersteuning geven wij in zowel Nederland als in het buitenland.


Wij helpen studenten en promovendi om te slagen door middel van professioneel privéonderwijs, mentorschap voor onderwijsadvies en loopbaan. Onze professionals kunnen uw begrip en vaardigheid verbeteren, uw zelfvertrouwen vergroten, uw leerproces versnellen en verbeteren. Maar alles hangt uiteraard af van uw eigen inspanningen.

Wat doen wij niet?


Wij schrijven geen thesis en proefschrift voor studenten en onderzoekers. Wij reageren en adviseren over inhoud, stijl en structuur. Onze docenten/trainer zijn gehouden zich  te houden aan de strengste academische normen.

Wat kost het begeleiden en coachen?


Dit is afhankelijk van welke begeleiding de kandidaat nodig heeft en op welk niveau. Voor meer informatie leest u verder.


OPEN ACCES JOURNALS

WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY