STICHTING NOORANI ISLAMIC RESEARCH INSTITUTE

Copyright © Stichting NIRI sinds 2010      Privacy

Ontwerp website door Stichting NIRI       Studievoorwaarden  

Doelgroepen voor supervisie zijn master studenten en promovendi

Supervisie wetenschappelijk onderzoek

Een thesis of proefschrift is een document dat is ingediend ter ondersteuning van een kandidatuur voor een academische graad of beroepskwalificatie waarin het onderzoek en de bevindingen van de auteur worden gepresenteerd. In sommige contexten wordt het woord 'proefschrift' of een verwante ook gebruikt voor een deel van een bachelor- of masteropleiding, terwijl 'dissertatie' gewoonlijk wordt toegepast op een doctoraat, terwijl in andere contexten het omgekeerde waar is. De term afstudeerscriptie wordt soms gebruikt om te verwijzen naar zowel masterscripties als proefschriften.


De vereiste complexiteit of kwaliteit van onderzoek van een thesis of proefschrift kan per land, universiteit of programma variëren, en de vereiste minimale studietijd kan dus aanzienlijk variëren in duur.


Het woord 'proefschrift' kan soms worden gebruikt om een verhandeling te beschrijven zonder verband met het behalen van een academische graad. De term 'thesis' wordt ook gebruikt om te verwijzen naar de algemene claim van een essay of vergelijkbaar werk.


Wat kunt u van ons verwachten?

Wij helpen vooral minderheden met hun onderzoek. Deze ondersteuning geven wij in zowel Nederland als in het buitenland.


Wij helpen studenten en promovendi om te slagen door middel van professioneel privéonderwijs, mentorschap voor onderwijsadvies en loopbaan. Onze professionals kunnen uw begrip en vaardigheid verbeteren, uw zelfvertrouwen vergroten, uw leerproces versnellen en verbeteren. Maar alles hangt uiteraard af van uw eigen inspanningen.


Wat doen wij niet?

Wij schrijven geen thesis en proefschrift voor studenten en onderzoekers. Wij reageren en adviseren over inhoud, stijl en structuur. Onze docenten/trainer zijn gehouden zich  te houden aan de strengste academische normen.


Wat kost het begeleiden en coachen?

Dit is afhankelijk van welke begeleiding de kandidaat nodig heeft en op welk niveau. Voor meer informatie leest u verder.

Wij zijn supervisors geweest van onderzoekers

Programmamanager/supervisor van onderzoekers bij een grote gemeente