STICHTING NOORANI ISLAMIC RESEARCH INSTITUTE

Copyright © Stichting NIRI sinds 2010      Privacy

Ontwerp website door Stichting NIRI       Studievoorwaarden

Een tweede kans, professionele beroepsopleidingen als thuisstudies met een praktijkgerichte aanpak

Opleidingen

U leert hoe organisaties continuïteit behouden door evenwicht te vinden tussen economische, ecologische en sociale prestaties. Soms moet de bedrijfsvoering van een organisatie worden herzien. Het lesprogromma gaat aan de hand van het ontwerp van businessmodellen in op dit proces. Daarnaast behandelt het de financiering van nieuw duurzaam beleid en de risico’s die erbij komen kijken. Uniek is de uitgebreide aandacht voor de contingentietheorie, blockchain en bitcoins.


OPLEIDINGEN OP MBO EN HBO NIVEAU

Organisatie & management

Een juridisch adviseur is een jurist die, al dan niet als zelfstandig ondernemer, opdrachten aanneemt van bedrijven, particulieren of overheden op specialistisch gebied. Juridische adviseurs kunnen specialist zijn op een bepaald rechtsgebied en profileren zich daar dan mee. Zij werken veelal op bepaalde afgekaderde rechtsgebieden zoals het ondernemingsrecht, privcay, de ruimtelijke ordening of het financieel recht. Abusievelijk wordt daarom wel gemeend dat het verschil met de advocatuur er in bestaat dat de advocaat gespecialiseerd is op het gebied van het procesrecht en de juridisch adviseur inhoudelijk gespecialiseerd. Dit is echter een misvatting, temeer daar in de advocatuur al vele decennia sprake is van verregaande specialisatie, terwijl sommige juristen ook zelfstandig procederen.

OPLEIDINGEN OP HBO NIVEAU

Juridische opleidingen

Een ondernemer is een persoon die zich ten doel stelt zich een inkomen te verschaffen door met een bepaalde combinatie van arbeid, kapitaal en kennis een bedrijf te leiden of in stand te houden. Niet altijd leidt de ondernemer ook zijn onderneming, wordt het doel gehaald of maakt de onderneming winst. Een onderneming kan in Nederland de vorm hebben van een eenmanszaak, een vennootschap onder firma (vof), een maatschap, een coöperatie of een vennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal, zoals de besloten vennootschap (bv) of de naamloze vennootschap (nv). Een alternatief voor een onderneming is een stichting.

Ondernemer zijn betekent initiatief nemen en marktkansen najagen.


OPLEIDINGEN OP MBO EN HBO NIVEAU

ondernemerschap

Algemene informatie


Stichting NIRI is een internationale wetenschappelijke onderzoeksinstituut met meer dan 20 jaar onderwijs-ervaring in beroepsgerichte cursussen en Mbo - PhD opleidingen.


Wij leiden als Crkbo-geregistreerde docent op voor examens van derden. De meeste examens worden afgelegd bij de Nederlandse Associatie voor Examinering die al meer dan 75 jaar jaarlijks 50.000 examens afneemt. Daarnaast hebben wij als docent meer dan 1.000 studenten bachelor en master opgeleid op de grootste gevestigde opleiders in Nederland.


Daar NIRI een non-profit organisatie is studeer je altijd tegen de minimale lesprijs!Accreditatie en erkenningen


Stichting NIRI is in het bezit van het International Accreditation Organization certificaat en zijn wij ook Honorary Board Member van de International Accreditation Commission (CIAC-Global) voor Quality Assurance in Education.


NIRI docenten staan ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (Crkbo). Dit betekent dat de kwaliteit en professionaliteit van de docenten gewaarborgd is. Door inschrijving in het Crkbo Register Docenten voldoen wij aan de Kwaliteitscode voor Docenten Kort Beroepsonderwijs en dus geregistreerd als zelfstandig werkend docent voor beroeps-onderwijs (zoals bedoeld in de Btw-wetgeving).


Op grond van Europese wetgeving zijn onze lestarieven btw-vrij.

Opleidingen


De opleidingen voor landelijk erkende diploma’s van de  Associatie voor Examinering zijn praktijkgericht met competentieprofielen. Wij houden ons daarom in de lessen vast aan de competentieprofielen die door de Associatie zijn opgesteld.


De thuisstudie heeft een lengte tussen 3 - 6 maanden.


Associatie examens

Het is niet verplicht om examens af te leggen. Uiteraard ontvang je dan jammer genoeg geen diploma.


Onze studenten kunnen gratis een online proefexamen afleggen bij onze stichting. Na dit online proefexamen kan je een beeld vormen over je parate kennis van de materie en indien gewenst het officiële examen rechtstreeks aanvragen bij de Associatie.

Het hbo doet praktijkgericht onderzoek. Dit is onderzoek waarvan de vraagstelling wordt ingegeven door de beroepspraktijk en waarvan de kennis direct bijdraagt aan die beroepspraktijk (Andriessen, 2014). Het onderscheidt zich van theoriegericht onderzoek dat vooral gericht is op het opvullen van witte vlekken in de theorie. Het praktijkgerichte onderzoek in het hbo is in veel opzichten niet anders dan het onderzoek aan universiteiten. Ook bij universiteiten wordt onderzoek gedaan naar vragen uit te praktijk dat voldoet aan wetenschappelijke kwaliteitseisen. In het hbo is het onderzoek altijd praktijkgericht en vindt het vaak plaats in, met en soms ook door de praktijk zelf. Praktijkgericht onderzoek heeft over het algemeen de volgende kenmerken: probleemanalyse, conceptueel model, lplan van aanpak, verzamelen en analyseren, schriftelijk rapporteren en kritische houding (professional).

Cursusduur: 3 maanden aan de hand van een lesplanner

Lestarief: gratis (een donatie is welkom)

Studieboek: 44,-

Aantal online lessen: 6

Start op zondag 3 mei 2020

Tijdstip wekelijks: 09:00 - 11:00 uur

Twee examen: (1) online openvragen- en meerkeuzevragen en (2) schriftelijk plan van aanpak.

Als je geslaagd bent voor beide examens ontvang je een Certificaat en cijferlijst van Stichting NIRI. Voor het slagen heb je voor beide examens minimaal 60 punten nodig.
OPLEIDINGSMODULE HBO NIVEAU

Praktijkgericht onderzoek

Alle thuisstudie studenten worden ondersteund met Microsoft Office Teams. Download gratis en installeer op laptob, tablet en mobiel.

Inschrijven

Deadline: 15 april 2020