STICHTING NOORANI ISLAMIC RESEARCH INSTITUTE

Copyright © Stichting NIRI sinds 2010      Privacy

Ontwerp website door Stichting NIRI       Studievoorwaarden  

Een tweede kans, professionele beroepsopleidingen als online studie met een praktijkgerichte aanpak

Opleidingen

U leert hoe organisaties continuïteit behouden door evenwicht te vinden tussen economische, ecologische en sociale prestaties. Soms moet de bedrijfsvoering van een organisatie worden herzien. Het lesprogromma gaat aan de hand van het ontwerp van businessmodellen in op dit proces. Daarnaast behandelt het de financiering van nieuw duurzaam beleid en de risico’s die erbij komen kijken. Uniek is de uitgebreide aandacht voor de contingentietheorie, blockchain en bitcoins.


OVERZICHT OPLEIDINGEN OP MBO EN HBO NIVEAU

Organisatie & management

Nemas ® Basiskennis Management op Mbo-4 niveau

Werkprocessen structureren, doelen formuleren, medewerkers aansturen. Overal waar mensen samenwerken is management nodig. Om nieuwe vakinhoudelijke en technische ontwikkelingen te kunnen bijhouden, is kennis van fundamentele managementvaardigheden geen overbodige luxe. Dit geldt voor elke medewerker in elke branche, ongeacht de positie in een organisatie. Het diploma Nemas® Basiskennis Management van de Associatie biedt een handzame introductie in de gangbare managementbegrippen en de verschijnselen die hiermee samenhangen. U krijgt direct overzicht en een beter begrip voor de gang van zaken in uw werkomgeving. Het examen is voor iedereen toegankelijk en haalbaar. Hebt u het diploma Nemas® Basiskennis Management op zak? Dan kunt u hierna de studie voor Nemas ® Middle Management oppakken.


WAT LEER JE TIJDENS DEZE ONLINE STUDIE?

Organisatie, Management en Communicatie, Rechtsvormen, Bestuur en Structuur, Planning & Control, Taken, Personeelsbeleid en Leiderschap, Marketing en Commerciële Functie, Productie, Logistiek en Financiën.


Cursusduur: 3 maanden (6 lessen) aan de hand van een lesplanner

Een Virtual Classroom les duurt: 2 uur

Voorbereiding per les: 3 - 5 uur

Donatie: € 250,- ineens of 3 termijnen van € 90,-. Dit is exclusief de examenkosten van de Associatie voor Examinering.

Studieboek: € 43,-

Start: februari, mei en september

Vooropleiding: geen, advies algemene ontwikkeling op Lbo niveau

Studiebegeleiding: Virtual Class onder leiding van een docent die lesgeeft via een live verbinding

Inschrijven

Nemas ® Middle Management op Hbo-Ad niveau

Met ‘middle management’ duiden we de beroepsgroep aan die namens de bedrijfstop zorgt voor sturing binnen de organisatie. De managementvragen die hierbij spelen, gelden ook voor de zelfstandige ondernemer. Met het diploma Nemas® Middle Management kunt u praktische managementkwesties oplossen. Het diploma is opgebouwd uit twee certificaten. Met het certificaat Algemene Managementkennis beschikt u over kennis van de organisatorische beginselen en weet u hoe u deze kennis in de praktijk brengt. Het certificaat Middle Management & Bedrijfsvoering richt zich op communicatie en op personeels-, financieel- en marketingmanagement. Kennis of werkervaring op basisniveau is voldoende om met de studie Nemas® Middle Management te starten. Het examen vormt tevens de aanzet voor een succesvol vervolg met Nemas® Hoger Management.


WAT LEER JE TIJDENS DEZE ONLINE STUDIE?

Module Middle Management & Bedrijfsvoering: communicatie en -proces, conflicthantering, personeels-management, bestuurlijke aspecten van personeelsbeleid, financieel management, marketingmanagement, kwaliteitsmanagement, productiemanagement, logistiekmanagement en informatiemanagement.


Module Algemene Management: management, bedrijfsomgeving, plaatsbepaling van organisaties, managementscholen, bestuurlijke besluitvorming, startegische planning, ondernemingsplan, planning & control, procesbeheersing, taakontwerp en -verdeling, horizontale- en verticale taakverdeling, organisatieontwikkeling, organisatiesstelsels, leidinggeven, motivatie van medewerkers.


Cursusduur: 6 maanden (10 lessen) aan de hand van een lesplanner

Een Virtual Classroom les duurt: 3 uur

Voorbereiding per les: 3 - 5 uur

Donatie: € 550,- ineens of 6 termijnen van € 100,-. Dit is exclusief de examenkosten van de Associatie voor Examinering.

Studieboek: € 80,-

Vooropleiding: geen, advies algemene ontwikkeling op Mbo niveau

Start: februari, mei en september

Studiebegeleiding: Virtual Class onder leiding van een docent die lesgeeft via een live verbinding

 

Inschrijven

Nemas ® Advanced Management op Hbo niveau

Wilt u doorgroeien naar een hogere managementfunctie? Of hebt u Nemas® Middle Management op zak en wilt u uw curriculum vitae verder versterken? Dan is Nemas® Advanced Management een logische stap voor uw carrière. De focus ligt op de verwerking en toepassing van managementtheorieën uit diverse richtingen, met een stevige link naar de managementpraktijk. De theorie wordt daarbij als bekend verondersteld. Na het behalen van het diploma Nemas® Advanced Management bent u bijvoorbeeld in staat om een missie en een visie te formuleren. U kunt de externe en interne omgeving analyseren en hier de bestaande theorieën voor inzetten. Daarnaast kunt u managementtheorieën toepassen met betrekking tot leidinggeven, zoals competentiemanagement en de theorie met betrekking tot zelfsturende teams.


WAT LEER JE TIJDENS DEZE ONLINE STUDIE?

Omgevingsinvloeden, strategisch management, digitale transformatie, internationalisering, MVO, corporate governance en ethisch handelen, HRM, individuen en groepen, leiderschap en management, besturing, structurering, cultuur, organisatieverandering en - ontwikkeling.


Cursusduur: 6 maanden (8 lessen) en (3 lessen) Praktijkgericht onderzoek voor de scriptie. Studeren aan de hand van onze lesplanner.

Een Virtual Classroom les duurt: 3 uur

Voorbereiding per les: 3 - 5 uur

Donatie: € 550,- ineens of 6 termijnen van € 100,-. Dit is exclusief de examenkosten van de Associatie voor Examinering.

Studieboek: € 82,-

Vooropleiding: geen, advies algemene ontwikkeling op Mbo niveau

Start: februari, mei en september

Studiebegeleiding: Virtual Class onder leiding van een docent die lesgeeft via een live verbinding

Inschrijven

Voordelen van online studeren

EXAMENS bij de Associatie voor Examinering voor een erkend diploma, dit is dichterbij dan je denkt.

Nemas ® Human Resource Management op Hbo niveau

Na het afronden van Nemas® HRM kunt u de beschikbare HR-instrumenten toetsen en personeelsvraagstukken interpreteren. Omdat het diploma op managementniveau is, ligt de nadruk op strategie, planning en organisatie en personele sturing. Hoe beïnvloedt de omgeving en de interne organisatie bijvoorbeeld het personeelsbeleid en wat is de relatie tussen de HRM strategie en de strategie en cultuur van de organisatie? Wat is het doel van HRM beleid en hoe vertaalt u dat naar de personeelsplanning? Ook op het gebied van werving & selectie, personeelsontwikkeling en –begeleiding, beloning en diversiteit kunt u op advies- en managementniveau acteren.


WAT LEER JE TIJDENS DEZE ONLINE STUDIE?

Planning en sturing van personeelsstromen, kwaliteiten en competenties, managen van uitstroom, medewerkers motiveren en sturen, belonen, prestatie- en ontwikkelingsmanagement, active aging, HR-development, loopbaanmanagement, Mangement Development, competentiemanagement, organiseren van werk en de veranderende HR-functie.


Cursusduur: 6 maanden (8 lessen) en (3 lessen) Praktijkgericht onderzoek voor de scriptie. Studeren aan de hand van onze lesplanner.

Een Virtual Classroom les duurt: 3 uur

Voorbereiding per les: 3 - 5 uur

Donatie: € 550,- ineens of 6 termijnen van € 100,-. Dit is exclusief de examenkosten van de Associatie voor Examinering.

Studieboek: € 69,-

Vooropleiding: geen, advies algemene ontwikkeling op Mbo niveau

Start: februari, mei en september

Studiebegeleiding: Virtual Class onder leiding van een docent die lesgeeft via een live verbinding

Inschrijven