Kenmerken

Het denkraam

Theorieën.

Modellen.

Schema’s.

Concepten.

Rangschikken.

Iedereen gebruikt bij het denken een bepaald referentiekader of denkraam hoewel niet iedereen zich daarvan bewust is. Denkramen maken het mogelijk om kennis en ervaring te rangschikken.


Bij de eerste kennismaking met een persoon of een onderwerp leg je de basis voor een persoonlijk concept of een manier van kijken naar de wereld, Een concept is een bepaalde overtuiging of idee van wat de wereld is en hoe ze in elkaar zit. Het omvat ook een evaluatie of emotioneel oordeel over jezelf en je relatie tot de wereld.


Mensen benaderen en interpreteren de wereld en de gebeurtenissen daarop aan de hand van hun concepten. Dat houdt ook in dat die concepten kunnen veranderen als je nieuwe ervaringen opdoet die niet in je oude concepten passen. De aanpassing van concepten vindt vaak intuïtief plaats en wordt niet verbaal uitgedrukt. Het betekent wel dat je meer dingen kunt begrijpen naarmate je ouder wordt.


Een concept is een algemeen idee van hoe de dingen werken. Net als theorieën, modellen en schema’s horen concepten tot het gereedschap van de denker. Ze zijn nodig om gebeurtenissen te kunnen plaatsen, verklaren of voorspellen; dat laatste is belangrijk om te kunnen anticiperen.


Beschrijvende schema’s en modellen helpen bij de herkenning. Verklarende schema’s en modellen zeggen hoe en waarom alles is zoals het is.