STICHTING NOORANI ISLAMIC RESEARCH INSTITUTE

Copyright © Stichting NIRI sinds 2010      Privacy

Ontwerp website door Stichting NIRI       Studievoorwaarden  

Kennis en wetenschap

Cursussen

Studiebegeleiding


De opleidingen voor landelijk erkende diploma’s van de  Associatie voor Examinering met onze studiebegeleiding zijn praktijkgericht met competentieprofielen. Wij houden ons daarom in de lessen vast aan de competentieprofielen die door de Associatie zijn opgesteld.


De thuisstudie heeft een lengte tussen 3 - 6 maanden.


Associatie examens

Het is niet verplicht om examens af te leggen. Uiteraard ontvang je dan jammer genoeg geen diploma.


Onze studenten kunnen gratis een online proefexamen afleggen bij onze stichting. Na dit online proefexamen kan je een beeld vormen over je parate kennis van de materie en indien gewenst het officiële examen rechtstreeks aanvragen bij de Associatie.