Kenmerken

Bestuur je innerlijk

Management.

Persoonlijkheid.

Wijsheid.

Organiseren.

Sociaal.

Een manager wordt wel omschreven als iemand die dingen door anderen gedaan krijgt. Als je ervan uitgaat dat je in je geest een gemeenschap van subpersoonlijkheden hebt, dan kun je die gedachte om andere iets voor je te laten doen, ook toepassen op je jezelf in de praktijk.


De gemeenschap bevat de mensen die je gaat sturen en die je zullen helpen of hinderen bij het verwezenlijken van je doelstellingen. Die ‘jij’ is in dit geval het ‘ik’ zelf dat getuige is van wat je doet en dat de beslissingen neemt. Het is het onafhankelijke centrum van je wezen dat de mogelijkheden tegen elkaar afweegt en je tot actie doet overgaan.


Je innerlijke gemeenschap omvat aan de andere kant alle subpersoonlijkheden en behoeften die aandacht en expressie verlangen. Om deze innerlijke gemeenschap te leren kennen moet je de verschillende sociale rollen die je speelt zien te benoemen.


Ga eens na met welke figuren in kunst en literatuur je je identificeert. Dit kan je helpen om je innerlijke gemeenschap te leren kennen.