Islamic Research

Stichting Institute Noorani

AUDITS

Halal Audit

Wat kunnen wij auditen?

Uw onderneming, instelling, voedsel, drank, overig materieel zoals financiën en cosmetics.


Voor wie?


Meer weten over ons klik hierop


AVG compliance

Wat kunnen wij zoal auditen?

Kwaliteitsaudit, GDPR (AVG), ISO27001/ISO27002 en operational.


Voor wie?

Opdrachtgevers van particuliere scholen en werkgevers zoals Raad van Toezicht, Dagelijks Bestuur, directeuren.Europese Privacy, waar gaat het over?

Wat kunt u van ons verwachten als uw externe DPO (FG)?

Onze aanpak als uw FG

Wij starten met een AVG quickscan (nulmeting). Na de quickscan van uw organisatie wordt er een capaciteitsprognose in uren per maand vastgesteld die de FG nodig heeft om zijn taken in te vullen. Vervolgens maken wij een plan van aanpak om uw organisatie AVG compliance te krijgen. Naar verwachting zal voor de FG 1-2 dagen per maand voldoende zijn om de taken uit te voeren. Hiervoor sluiten wij een contract met uw organisatie voor de periode van 36 maanden. Deze periode is ervoor bedoeld om de onafhankelijkheid van de FG te waarborgen, een van de eisen in de AVG.

Onze tarieven als donatie


Audt aanvragen