STICHTING NOORANI ISLAMIC RESEARCH INSTITUTE

Copyright © Stichting NIRI sinds 2010      Privacy

Ontwerp website door Stichting NIRI       Studievoorwaarden  

Studiebegeleiding voor studenten van onderzoek master en doctoraat.

Mensen met een sterk ontwikkeld intellect benaderen de wereld doorgaans op een logische en analytische manier. Ze reageren vooral op de gedachtengoed van andere mensen en uiten niet makkelijk hun gevoelens.

Denkers houden van theorieën en modellen en gebruiken die om effecten te voorspellen. Bij het nemen van beslissingen gaan zij vaak objectief en onpersoonlijk te werk. Geconfronteerd met een breed scala aan mogelijkheden, weten zij meestal snel de juiste weg te kiezen. Aan de andere kant kost het deze mensen weer moeite om die weg gevoelsmatig te beoordelen.

Wat is denken?

Het denkraam

Wat zijn emoties?

Wat is intuïtie?

Zintuiglijke waarneming

Goed geheugen

Bestuur je innerlijk

Betrouwbaarheid.

Validiteit.

Repliceerbaarheid.

Objectiviteit.

Criteria voor goed onderzoek Research Home.

Ethisch verantwoord.

Studiebegeleiding

Islamitische boeken

Studiebegeleiding


Juridische begeleiding

Wat wil je bereiken?

Corporate Governance

Organizational Behavior

Onderzoeksvaardigheden

Academisch schrijven

Project Management

Program Management